Svoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu a velkoobjemového odpadu

  • 20.04.2018


 

  1. Svoz spalitelného velkoobjemového odpadu od pondělí 23. dubna do 30. dubna 2018

 

Vozy budou rozmístěny v jednotlivých obcích na obvyklých místech.                    

Do vozů patří jen velkoobjemový odpad vhodný ke spálení. 

Prosíme občany, aby do vozů nevhazovali elektrospotřebiče, bioodpady, plasty, pneumatiky, stavební nebo nebezpečné odpady!!

 

 

 

  • V pátek dne 27. dubna 2018 se v obci Věcov a všech místních částech uskuteční mobilní svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Časový plán:

Odranec                                 15:00 – 15:15 hod. u zastávky

Koníkov                                  15:20 – 15:30 hod. u spodní zastávky

Roženecké Paseky                 15:40 – 15:55 hod. u KD

Věcov                                     16:00 – 16:20 hod. u zastávky

Jimramovské Pavlovice         16:55 – 17:10 hod. u zastávky na návsi a u lihovaru

Míchov                                   17:15 – 17:25 hod. u zastávky na návsi

Časy jsou pouze orientační, při větším množství a výměně kontejneru při naplnění se časy pro obce Míchov a Jimramovské Pavlovice mohou posunout

Odevzdat můžete tyto druhy odpadů:

  • oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie, filtry a znečištěné výrobky od olejů apod. látek, akumulátory, pneumatiky a další věci ropného či podobného původu, zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, televizory, mixéry, konvice a ostatní elektro zařízení, eternitovou krytinu a výrobky z azbestem, autoplasty, plexiskla, apod.
  • odpady neurčitelného původu
  • Dále můžete odložit veškerý elektroodpad.     

Tento odpad můžete odevzdat bezplatně v rámci odpadového hospodářství obce.

Svoz provede firma TS služby, s.r.o., NMnM nákladním autem s velkoobjemovým kontejnerem.

Důrazně žádáme občany, aby tento odpad neodkládali předem a vyčkali příjezdu svozového vozidla ! ! !

Starší občané mohou při větším množství tohoto odpadu požádat obec o odvoz od domu.

Svozu se zúčastní zaměstnanci obce, kteří pomůžou s naložením.

 

V KAŽDÉ OBCI JSOU UMÍSTĚNY ORANŽOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD – PROSÍME OBČANY A CHALUPÁŘE,

ABY JE POUŽÍVALI – ODPAD  ZE ZAHRÁDEK (DRNY, VĚTVE A LISTÍ) OPRAVDU NEPATŘÍ  DO KONTEJNERŮ  NA  SMĚSNÝ  KOMUNÁLNÍ  ODPAD –

DĚKUJEME

Zpět na přehled novinek