SVATODUŠNÍ VÝLET VE VĚCOVĚ

  • 14.05.2018

NEDĚLE 20. KVĚTNA 2018 OD 15:00 HODIN

HRAJE JÁSALKA


SDH VĚCOV VÁS ZVE NA

S V A T O D U Š N Í    V Ý L E T

NEDĚLE 20. KVĚTNA 2018 OD 15:00 HODIN

Výletiště Věcov

Hraje JÁSALKA

 

Vstupné obvyklé             Občerstvení zajištěno 

Zpět na přehled novinek