Svoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu a velkoobjemového odpadu

 • 23.04.2019


Svoz spalitelného velkoobjemového odpadu od pondělí 15. dubna do 29. dubna 2019

Vozy budou rozmístěny v jednotlivých obcích na obvyklých místech.                    

Do vozů patří jen velkoobjemový odpad vhodný ke spálení.  Prosíme občany, aby do vozů nevhazovali elektrospotřebiče, bioodpady, plasty, pneumatiky, stavební nebo nebezpečné odpady!!

 

V pátek dne 26. dubna 2019 se v obci Věcov a všech místních částech uskuteční mobilní svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

 1. Časový plán:

  Odranec                                 15:00 – 15:15 hod. u zastávky

  Koníkov                                  15:20 – 15:30 hod. u spodní zastávky

  Roženecké Paseky                 15:40 – 15:55 hod. u KD

  Věcov                                     16:00 – 16:20 hod. u zastávky

  Jimramovské Pavlovice         16:55 – 17:10 hod. u zastávky na návsi a u lihovaru

  Míchov                                   17:15 – 17:30 hod. u zastávky na návsi

   

  Časy jsou pouze orientační, při větším množství a výměně kontejneru při naplnění se časy pro obce Míchov a Jimramovské Pavlovice mohou posunout

  Odevzdat můžete tyto druhy odpadů:

- oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie, filtry a znečištěné výrobky od olejů apod. látek, akumulátory, pneumatiky a další věci ropného či podobného původu, zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, televizory, mixéry, konvice a ostatní elektro zařízení, eternitovou krytinu a výrobky s azbestem, autoplasty, plexiskla, apod.

- odpady neurčitelného původu

- dále můžete odložit veškerý elektroodpad  

Tento odpad můžete odevzdat bezplatně v rámci odpadového hospodářství obce.

Svoz provede firma TS služby, s.r.o., NMnM nákladním autem s velkoobjemovým kontejnerem.

Důrazně žádáme občany, aby tento odpad neodkládali předem a vyčkali příjezdu svozového vozidla ! ! !

Starší občané mohou při větším množství tohoto odpadu požádat obec o odvoz od domu.

Svozu se zúčastní zaměstnanci obce, kteří pomůžou s naložením.

 

V KAŽDÉ OBCI JSOU UMÍSTĚNY ORANŽOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD – PROSÍME OBČANY A CHALUPÁŘE, ABY JE POUŽÍVALI – ODPAD                          

ZE ZAHRÁDEK (DRNY, VĚTVE A LISTÍ) NEPATŘÍ DO KONTEJNERŮ  NA  SMĚSNÝ  KOMUNÁLNÍ  ODPAD – DĚKUJEME

 

Sběrná místa:                                                                                                       Svozové dny: dle naplněnosti

Věcov:                                               2 ks nádob – sběrné místo TKO u hasičské zbrojnice

                                                           2 ks kontejnerů – u koupaliště

Jimramovské Pavlovice:                   1 ks nádoba – sběrné místo TKO u autobusové zastávky

                                                           1 ks kontejner – u mostu

Míchov:                                             1 ks kontejner – u požární nádrže

Roženecké Paseky:                         1 ks nádoba –  sběrné místo TKO Štarkov

                                                          1 ks kontejner – sběrné místo TKO u KD

Koníkov:                                           1 ks nádoba – sběrné místo TKO dolní autobusová zastávka

                                                           1 ks kontejner – u Křížku

Odranec:                                          1 ks kontejner – sběrné místo TKO u KD

 

NEVHAZUJTE NENAŠTĚPKOVANÉ  VĚTVE NEBO ČÁSTI KEŘŮ

 

 

Zpět na přehled novinek