Zápis dětí do Mateřské školy v Roženeckých Pasekách

  • 23.04.2019


Ředitelství ZŠ a MŠ Věcov oznamuje, že ve středu 15. května od 9.00 hod do 14.00 hod. se uskuteční zápis dětí do Mateřské školy  v Roženeckých Pasekách.

Do mateřské školy jsou přijímány děti, které k  31. 12. 2019 dosáhnou věku 3 let, musí být způsobilé zúčastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Přijímání dětí do mateřské školy provádí ředitelka podle stanovených kritérií MŠ a na základě:

  • žádosti rodičů – rodiče obdrží v mateřské škole v den zápisu
  • potvrzení o očkování – netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné

Potřebné dokumenty k zápisu: 

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz jednoho z rodičů  

Na základě těchto dokumentů může ředitelka školy vydat rozhodnutí. Přijímání dětí do MŠ se řídí novelou školského zákona č. 178/2016 Sb.

 

Kritéria k přijímání dětí do Mateřské školy na Roženeckých Pasekách pro školní rok 2019-2020:

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odloženou školní docházkou v souladu s novelou zák. č. 178/2016 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
  2. Děti k celodenní docházce, které k 31. 12. 2019 dosáhnou věku 3 let v pořadí od nejstaršího  po nejmladší                                                                    

Mgr. Miroslava Prudká, ředitelka ZŠ a MŠ Věcov

Zpět na přehled novinek