První zasedání okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR

  • 08.09.2020


POZVÁNKA

 

na  I. zasedání okrskových volebních komisí, které se koná v pátek 11. 9. 2020

v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Věcově

(pro volby do krajského zastupitelstva a senátu)

 

Účast všech pozvaných nutná z důvodu složení slibu a volby předsedy a místopředsedy !

 

Program:                  

1. Prezence pozvaných

2. Složení slibu členů vol. okrskových komisí

3. Volby předsedů a místopředsedů okrskových vol. komisí

4. Pozvánka na školení zapisovatelů, předsedů a místopředsedů OVK

5. Stravné, odměny, cestovní příkazy, výsledky voleb

6. Předání materiálů a průkazů

7. Příprava volebních místností

8. Ostatní záležitosti

V případě Vaší nepřítomnosti na této schůzce, je třeba se omluvit a co nejdříve se dostavit podepsat slib a prezenci do kanceláře OÚ ve Věcově.

Pokud se někdo s pozvaných nemůže voleb zúčastnit, dejte mi hned vědět, abychom mohli komisi doplnit  a pozvat náhradníka

Ve Věcově dne 07. 09. 2020

 

Vraspír Zdeněk

starosta obce

Zpět na přehled novinek