Svoz nebezpečného odpadu, elektroodpadu

  • 19.04.2021

PÁTEK 23. DUBNA 2021


V pátek dne 23. dubna 2021 se v obci Věcov a místních částech uskuteční mobilní svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu přibližně v tomto časovém plánu:

Časy jsou orientační, při větším množství a výměně kontejneru se časy pro Míchov a Jimramovské Pavlovice mohou posunout

 

Odranec                          15:00 – 15:15 hod.                       u KD

Koníkov                          15:20 – 15:30 hod.                       u spodní zastávky

Roženecké Paseky           15:40 – 15:55 hod.                       u KD

Věcov                             16:00 – 16:20 hod.                       u zastávky

Jimramovské Pavlovice   16:55 – 17:10 hod.                     u zastávky na návsi a lihovaru.

Míchov                           17:15 – 17:30 hod.                       u zastávky na návsi a u kont. na železo

V Pavlovicích a v Míchově může dojít k prodlevě s příjezdem svozového vozu, v tom případě můžete tento odpad odložit vedle kontejnerů na železný odpad.

 

Odevzdat můžete tyto druhy odpadů:

  • oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie, filtry a znečištěné výrobky                 od olejů a podobných látek
  • autoplasty, plexiskla, apod.
  • akumulátory
  • různé věci ropného či podobného původu (pneumatiky se již neberou – nutno odevzdat prodejci)
  • zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, televizory, mixéry, konvice a ostatní elektro zařízení
  • eternitovou krytinu a výrobky z azbestem jen v běžném množství – (na větší množství                   je třeba si sjednat individuální odvoz u TS NMnM)
  • odpady neurčitelného původu, materiál s osinkem a skelnými vlákny,  apod..

 

  • Dále můžete odložit veškerý elektroodpad, který se nevejde do našich sběrných nádob

 

Stavební odpad nebo odpad z provozoven nelze při tomto svozu likvidovat. Také odpady z demolice domů ve větším množství nelze odevzdat!!

 

Důrazně žádáme občany, aby tento odpad neodkládali předem a vyčkali příjezdu svozového vozidla ! ! !

 

Z důvodu nouzového stavu prosím o dodržování hygienických předpisů, použití ochrany dýchacích cest a dodržování rozestupů min. 2 m. !!!

 

Starší občané mohou při větším množství tohoto odpadu požádat obec o odvoz od domu.

Svozu se zúčastní zaměstnanci obce, kteří pomůžou s naložením.

 

Ve Věcově 15. dubna 2021

Eva Laštovicová, starostka obce, tel. 724 184 759

Zpět na přehled novinek