Jednání Zastupitelstva obce

 • 25.07.2017

Pozvánka na řádné jednání Zastupitelstva obce Věcov


SVOLÁVÁM

 

řádné jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 6/2017, na úterý 1. srpna 2017 v 18,30 hod. v budově čp. 21 Míchov  - kovárna

 

Program:

 1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání
 2. Volba pracovních komisí
 3. Úpravy rozpočtu, rozpočtová opatření
 4. Smlouvy o dotacích, věcná břemena a jiné smlouvy
 5. Záměry obce, prodej, pronájem, koupě, pronájem
 6. Pořízení majetku – sekací traktor, sekací rameno a jiné
 7. Zřizovací listiny JSDH obcí a jmenování velitelů SDH obcí
 8. Ostatní záležitosti, akce OU,  info. z rady obce, apod.
 9. Diskuse
 10. Usnesení, závěr

 

 

Zdeněk Vraspír

starosta obce

Zpět na přehled novinek