Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem

na adrese ohlašovny Věcov 61, 592 44 Věcov:

                                                                                      

  1. Obecní úřad obce Věcov upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění)

 

  1. Oznámení o uložení  zásilky  a  výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Věcov 61, 59244 Věcov, se ukládají na podatelně Obecního úřadu Věcov

 

  1. V této souvislosti upozorňujeme, že Obecní úřad Věcov umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Obecní úřad Věcov není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu Věcov 61, 592 44 Věcov, jsou ukládány na Poště Partner Věcov, Věcov 61, 592 44 Věcov

 

  1. Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením

 

  1. V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění ,,odnosu“ nebo ,,dosílky“ na poště, zřízení P. O. BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně)