Obec Věcov nabízí občanům rozvoz obědů a dovoz osobním autem – tzv. Senior Taxi.

Přednostně jsou tyto služby zajišťovány seniorům a osobám s omezenou soběstačností (cílové skupiny) na území obce Věcov vč. pěti místních částí a přilehlých samot. 

Pro tyto služby musí mít zájemce uzavřenou smlouvu o poskytování služeb.

Za dovoz oběda hradí klient základní sazbu 15 Kč nebo zvýhodněnou 10 Kč (sleva pro manželské páry a osaměle žijící osoby z cílových skupin s trvalým pobytem).

Obědy jsou odebírány z kuchyně ZD Vrchy Věcov, cena oběda je stanovována dodavatelem.

Pro uzavření smlouvy pro poskytování služeb a bližší informace kontaktujte

p. Pavlínu Korbářovou, 

tel. 732 167 728,

email: podatelna@vecov.cz 

 

 

Sociální služby pro seniory

Senioři

Jaké sociální služby mohu využívat a na koho se mohu obrátit?

 

Když potřebuji poradit …

Poradenské služby – mohu využít základní sociální poradenství, které mi poskytne každá organizace zabývající se sociálními službami, nebo odborné poradenství. V tomto případě se jedná o poradnu pro osoby se zdravotním postižením, půjčovnu pomůcek nebo poradnu, která se zaměřuje na právní pomoc seniorům. ( zobrazit služby na mapě)
Tísňová péče – v rámci této služby mi poradí a pomohou v neodkladných případech, jako je náhlé zhoršení zdravotního stavu nebo jiné ohrožení života. Většinou se jedná o telefonickou linku, kterou provozuje policie, nemocnice nebo nějaké zařízení sociálních služeb. (zobrazit službu na mapě)

 

Když chci zůstat doma …

Osobní asistence – bude ke mně docházet školený osobní asistent, který mě doprovodí k lékaři, do školy, na úřad, pomůže mi pečovat o sebe sama, umožní mi vzdělávat se a rozvíjet. (zobrazit službu na mapě)
Pečovatelská služba – pečovatelky/é po mohou s hygienou, úklidem, přivezou oběd, poskytnou základní zdravotní péči. (zobrazit službu na mapě)

 

... a/nebo někam docházím...

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, které jsou důkazem, že i jako senior mohu stále žít aktivně a spokojeně. (zobrazit služby na mapě)
Centrum denních služeb – mohu zde pobývat přes den, s pomocí sociálních pracovníků se zabývat různými aktivitami, setkávat se s lidmi, ale pomohou mi také s hygienou nebo s vyřizováním osobních záležitostí. ( zobrazit službu na mapě)
Denní stacionář – pobývám zde většinou každý všední den během pracovního týdne, je zde o mne všestranně postaráno, odpoledne se vracím domů. (zobrazit službu na mapě)

 

Když chci pobývat v nějakém zařízení...

Odlehčovací služby – na přechodnou dobu se postarají o mého blízkého, o něhož celodenně pečuji a já si budu moci odpočinout, odjet do lázní, na dovolenou, vymalovat byt, navštívit blízké. (zobrazit služby na mapě)
Domov pro seniory – dlouhodobě zde bydlím, přičemž o mě pečuje personál zařízení. (zobrazit službu na mapě)
Domov se zvláštn ím režimem – bydlím tu a je o mě všestranně postaráno, služby jsou přizpůsobeny zvláštním potřebám, které souvisí s mojí nemocí. (zobrazit službu na mapě)

 

Uvedené sociální služby mohu využívat jednotlivě nebo je mohu podle své momentální situace a potřeby kombinovat.

Sociální služby mohu využívat i v případě, kdy převážnou část péče o mne zajišťují moji blízcí.

 

Budu za službu platit?

Podle zákona o sociálních službách mohu některé služby využívat bez poplatku. Takto jsou zajištěny služby:

Sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

 

U ostatních druhů služeb je stanoveno, za které činnosti mám zapla tit. Pokud budu službu hradit, musí se mnou poskytovatel sociální služby vše dojednat předem. Rozsah a způsob placení musí být součástí smlouvy, kterou se mnou bude poskytovatel uzavírat. Výše poplatku by se měla řídit mou momentální finanční situací tak, abych byl/a schopna za službu zaplatit.

 

Na financování služby lze využít příspěvek na péči. Částky příspěvku se mohou měnit, potřebné informace zjistím na sociálních odborech obecního, městského nebo krajského úřadu nebo na dalších kontaktech.

 

Odkazy

Sociální služby pro seniory a zdravotně postižené v Kraji Vysočina_průvodce na koho a kam se obrátit [JPG, 1,7 MB] (4.2.2015)

 

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Zdravotně postižení

Jaké sociální služby mohu využívat a na koho se mohu obrátit?

 

Když potřebuji poradit…

Poradenské služby – mohu využít základní sociální poradenství, které mi poskytne každá organizace zabývající se sociálními službami nebo odborné poradenství. V tomto případě se mohu obrátit na poradnu pro osoby se zdravotním postižením nebo půjčovnu pomůcek. ( zobrazit služby na mapě)
Raná péče – když se nám narodí dítě se zdravotním postižením, například s postižením zraku či jiným hendikepem, poradí a pomůže nám organizace poskytující ranou péči a poradí, co máme dělat, aby se nic nezanedbalo a my následnou péči o dítě zvládli. (zobrazit službu na mapě)

Když chci zůstat doma…

Osobní asistence – bude ke mně docházet školený osobní asistent, který mě doprovodí k lékaři, do školy, na úřad, pomůže mi pečovat o sebe sama, umožní mi vzdělávat se a rozvíjet. (zobrazit službu na mapě)
Pečovatelská služba – pečovatelky/é pomohou s hygienou, úklid em, přivezou oběd, poskytnou základní zdravotní péči. (zobrazit službu na mapě)
Průvodcovské a předčitatelské služby - umožní mi kontakt s okolním prostředím a pomohou při obstarávání osobních záležitost. (zobrazit služby na mapě)
Tlumočnické služby - pomahájí mi v běžné komunikaci s okolím, pokud mi to smyslové postižení nedovoluje. (zobrazit služby na mapě)

 

… a někam docházím...

Sociálně aktivizační služby – zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, díky kterým mohu i při své postižení žít aktivně . (zobrazit služby na mapě)
Sociálně terapeutické dílny – něco vytvářím, a to mi pomáhá. (zobrazit službu na mapě)
Sociální rehabilitace – pomáhá mi vrátit se znovu do běžného života, získat některé dovednosti. (zobrazit službu na mapě)
Centrum denních služeb – mohu zde pobývat přes den, s pomocí sociálních pracovníků se věnovat různým aktivitám, setkávat se s lidmi, těšit se ze společnosti druhých. (zobrazit službu na mapě)
Denní stacionář – pobývám zde většinou každý den během pracovního týdne, je zde o mne všestranně postaráno, odpoledne se vracím domů.  (zobrazit službu na mapě)

 

Když chci pobývat v nějakém zařízení…

Týdenní stacionáře – pobývám zde po všední dny pracovního týdne, je o mě všestranně postaráno, na víkendy se vracím domů. (zobrazit službu na mapě
Domov pro osoby se zdravotním postižením - dlouhodobě zde bydlím a je o mě všestranně postaráno. (zobrazit službu na mapě)
Chráněné bydlení – i přes své pos tižení bydlím samostatně v bytě a využívám sociální služby, abych zvládl/a běžný život. (zobrazit službu na mapě)
Odlehčovací služby – na přechodnou dobu se postarají o mého blízkého, o něhož celodenně pečuji a já si budu moci odpočinout, odjet do lázní, na dovolenou, vymalovat byt, navštívit blízké. (zobrazit služby na mapě)

 

Uvedené sociální služby mohu využívat jednotlivě nebo je mohu podle své momentální situace a potřeby kombinovat.

Sociální služby mohu využívat i v případě, kdy převážnou část péče o mne zajišťují moji blízcí.

 

Budu za službu platit?

Podle zákona o sociálních službách mohu některé služby využívat bez poplatku. Takto jsou zajištěny služby:

Sociální poradenství
Raná péče
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
Sociální rehabilitace

 

U ostatních druhů služeb je stanoveno, za které činnosti mám zaplatit. Pokud budu službu hradit, musí se mnou poskytovatel sociální služby vše dojednat předem. Rozsah a způsob placení musí být součástí smlouvy, kterou se mnou bude poskytovatel uzavírat. Výše poplatku by se měla řídit mou momentální finanční situací tak, abych byl/a schopna za službu zaplatit.

 

Na financování služby lze využít příspěvek na péči. Částky příspěvku se mohou měnit, potřebné informace zjistím na sociálních odborech obecního, městského nebo krajského úřadu nebo na dalších kontaktech.

 

Odkazy

Sociální služby pro seniory a zdravotně postižené v Kraji Vysočina_průvodce na koho a kam se obrátit [JPG, 1,7 MB] (4.2.2015)