Informace o stávajícím platném ÚP Věcov :

https://www.vecov.cz/cz/pravni-stav-up-vecov-po-vydani-zmeny-c--1

 

Portál územního plánování obcí (PUPO) Kraje Vysočina:

https://pupo.kr-vysocina.cz/

 

Návrh Územního plánu Věcov je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 11. 7. 2024.

Každý může ve lhůtě do 7. 7. 2024 včetně uplatnit u pořizovatele

(Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí,

Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, kancelář v 1. nadzemním podlaží –

dveře č. 1.105, Mgr. Dana Sklenářová, tel: 566 598 404, dana.sklenarova@meu.nmnm.cz) písemné připomínky.

 

 

  1. Připomínkovat přes tiskopis ke stažení zde:

https://radnice.nmnm.cz/uzemni-plan-vecov-navrh-pro-spolecne-jednani/

 

  1. Připomínkovat přes odkaz elektronicky

https://gispbox.kr-vysocina.cz/ost/projednani-upd/public/