Knihovna

Obec - knihovna

 

Knihovnice: p. Prosecká Zdeňka

email: knihovnavecov@seznam.cz

www.vecov.knihovna.info

 

Sídlo:

v budově Obecního úřadu

592 44 Věcov 61

 

Půjčovní doba :

Letní čas:   pátek 18.00 - 20.00hod

Zimní čas:  pátek 16.00 - 18.00hod

 

Knihovní služby

Knihovna poskytuje výpůjční služby svým uživatelům na základě platného čtenářského průkazu zdarma.

Čtenářem knihovny se může stát každý zájemce, kterému je po vypsání přihlášky vystaven čtenářský průkaz. Dětem do 15 let přihlášku podepíší rodiče, kteří jsou zodpovědni na včasně vrácení nepoškozených knih.

Knihy se půjčují na 1 měsíc, vypůjční dobu lze dvakrát prodloužit, nejdéle však na 3 měsíce. 

 

Obec - knihovnaObec - knihovna