Poplatky se vybírají do konce května a do konce října daného roku. Nejzažší termín pro platbu poplatku je 31.12. daného roku !!!

 

 

Poplatky lze hradit:

  • hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st, čt)
  • bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300:

 

  • variabilní symboly:

Věcov                         1 + vaše číslo popisné

Míchov                       2 + vaše číslo popisné

Jim. Pavlovice            3 + vaše číslo popisné

Odranec                      4 + vaše číslo popisné

Rož. Paseky                5 + vaše číslo popisné

Koníkov                     6 + vaše číslo popisné

 

  • specifické symboly:

skládkovné                             10

vodné, stočné                         11

poplatek pes                           12

zemědělská půda                   13

veřejné prostranství                23

Do zprávy pro příjemce pro jistotu příjmení a adresu – děkujeme

 

Poplatek za psa

Poplatek platí držitel psa a to ve výši 100 Kč / pes za kalendářní rok. Za každého dalšího psa je poplatek 150 Kč. Je-li držitel psa poživatelem invalidního, starobního či vdovského důchodu, poplatek činí 50 Kč / pes. Poplatek se vybírá od 3 měsíců stáří psa.

 

Nájem z pozemků a veřejných prostranství

Poplatky za nájem pozemků a za užívání veřejných prostranství je možné hradit již nyní v kanceláři obecního úřadu.

Minimální částka za pronájem pozemku je stanovena na 100 Kč.