Obecní úřad

+420 566 562 821

Věcov 61,
592 44 Věcov

obec@vecov.cz

Kontaktní osoby

Bc. Jaroslava Bobková
    Starostka
obec@vecov.cz
+420 724 184 759
Ing. Jiří Mareček
    Místostarosta
mistostarosta@vecov.cz
+420 737 525 982

Kde najdete obecní úřad

Další kontakty

Magdaléna Prosecká
    Účetní obce
ucetni@vecov.cz
+420 566 562 821

Základní škola a Mateřská škola Věcov, Věcov 66, 592 44 Věcov:

Pracoviště Věcov:

Mgr. Miroslava Prudká
    Základní škola - ředitelka
+420 739 013 665

Základní škola a Mateřská škola Věcov, Věcov 66, 592 44 Věcov:

Pracoviště Roženecké Paseky:

Ilona Hanáková
    Mateřská škola – vedoucí učitelka
+420 739 013 652

Obecní knihovna Věcov, Věcov 61, 592 44 Věcov

Zdeňka Prosecká, Věcov 9
    knihovnice

Obecní úřad Věcov, Pošta Partner 

Pavlína Korbářová
    Pošta Partner Věcov
podatelna@vecov.cz
+420 561 202 215
Pavel Prchal
    Zaměstnanec obce - vodovody, kanalizace, les
obec@vecov.cz
+420 721 563 591

Prodejna Věcov čp. 75, 592 44

(provozovatel – JEDNOTA COOP Velké Meziříčí)

Eva Dvořáková
    Prodavačka
+420 566 562 277

Prodejna Roženecké Paseky čp.1, 592 42

(provozovatel – JEDNOTA COOP Velké Meziříčí)

Lenka Zobačová
    Prodavačka
+420 566 562 278

Zemědělské družstvo Vrchy Věcov, Věcov čp 84, 592 44

Ing. Zdeněk Zobač
    Předseda představenstva
+420 605 538 258
Pavlína Korbářová
    Podatelna, poplatky, CZECH POINT
podatelna@vecov.cz
+420 561 202 215
Pavlína Korbářová
    Email pro gmail.com
ps.vecov@gmail.com
561 202 215