Volby do Senátu PČR - II. kolo

 • 08.10.2020


OZNÁMENÍ

o   době   a   místě   konání   voleb  pro volby do zastupitelstva kraje a Senátu PČR

konaných ve dnech 9. a 10. října 2020 – II. kolo

Starosta obce Věcov podle § 27 zákona č.130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a §15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů oznamuje:

 1. Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
 • v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hodin
 • případné druhé kole volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 9. října od 14:00                         do  22:00  hodin  a v sobotu 10. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

 

 1. Místa konání voleb:
 • Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Jimramovské Pavlovice: Volební okrsek č. 1 – Jimramovské Pavlovice – budova lihovaru v Jimramovských Pavlovicích čp. 14 – klubovna
 • Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Míchov:

            Volební okrsek č. 2 – Míchov – obecní dům v Míchově čp. 21- přízemí – bývalá             prodejna

 • Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Věcov:

            Volební okrsek č. 3 – Věcov – budova základní školy ve Věcově čp. 66 – družina           (přízemí)

 • Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Odranec a Koníkov:

            Volební okrsek č. 4 – Odranec + Koníkov – kulturní dům Odranec čp. 6 – klubovna

 • Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Roženecké Paseky:

            Volební okrsek č. 5 – Rož. Paseky – kulturní dům Roženecké  Paseky čp. 1, sál KD

 

 1. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné
 2. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR
 3. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky
 4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise
 5. Pro II. kolo voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb

 

 

 

 

 

Ve Věcově dne 17. 09. 2020      

 

 

 

Zdeněk Vraspír

                                                                                                          starosta obce

Zpět na přehled novinek