Poplatky 2021

 • 13.01.2021


Skládkovné na rok 2021 – POZOR ZMĚNA!!!:

 

 1. OBČAN TRVALE BYDLÍCÍ V OBCI:                                                                                                    450 Kč
 2. OSOBY NAD 70 LET VĚKU VČETNĚ                                                                                                225 Kč
 3. DĚTI DO 15 LET VĚKU VČETNĚ                                                                                                       113 Kč
 4. STUDENTI NA INTERNÁTECH, KOLEJÍCH                                                                                      113 Kč
 5. STUDENTI DOJÍŽDĚJÍCÍ DENNĚ ZA STUDIEM                                                                               225 Kč
 6. VLASTNÍK NEMOVITOSTI S TRVALÝM POBYTEM  ZA DALŠÍ TRVALE NEOBYDLENÝ DŮM      113 Kč

 

 1. VLASTNÍK NEMOVITOSTI BEZ TRVALÉHO POBYTU – CHALUPÁŘ    500 Kč

 

Poplatek za psa:

Poplatek platí držitel psa ve výši 100 Kč/pes/kalendářní rok.

Za každého dalšího psa je poplatek 150 Kč.

Je-li držitel psa starší 65 let včetně, poplatek je 50 Kč/pes.

Poplatek se platí od 3 měsíců stáři psa.

 

 

 

 

 

 

Poplatky lze hradit:

 • hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st)
 • bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300:

 

 • variabilní symboly:

Věcov                          1 + vaše číslo popisné

Míchov                       2 + vaše číslo popisné

Jim. Pavlovice             3 + vaše číslo popisné

Odranec                     4 + vaše číslo popisné

Rož. Paseky                5 + vaše číslo popisné

Koníkov                      6 + vaše číslo popisné

 • specifické symboly:

skládkovné                                         10

vodné, stočné                                    11

poplatek pes                                      12

nájemné pozemky                             13

nájemné veřejné prostranství          23

 

 

 

Pokud máte zájem o zasílání informací z obce na email, napište zprávu na adresu obu.vecov@tiscali.cz.

Posíláme texty hlášení místního rozhlasu, Zpravodaj, informace o výpadku elektrické energie nebo pokyny k platbě poplatků.

 

Zpět na přehled novinek