Vodné a stočné 1. pololetí 2021

  • 15.07.2021


 

Zatupitelstvo obce Věcov schválilo Usnesením č. 3/4/2021:
cenu vodného v částce 36 Kč/m3 vč. DPH
a cenu stočného v částce 15 Kč/m3 vč. DPH
s účinností od 01. 01. 2021 dle Přílohy ZO 4/2021 č. 2
https://www.vecov.cz/cz/vyhlasky--dokumenty-obce 

 

VÝBĚR VODNÉHO A STOČNÉHO:

 

V HOTOVOSTI NEBO PLATEBNÍ KARTOU:

V KANCELÁŘI OBECNÉHO ÚŘADU VE VĚCOVĚ – P. KORBÁŘOVÁ

 

 

BANKOVNÍM PŘEVODEM:

Č. ÚČTU:                                           154 520 519 / 0300

VARIABILNÍ SYMBOL:                      VĚCOV         1 + VAŠE ČÍSLO POPISNÉ

                                                           MÍCHOV       2 + VAŠE ČÍSLO POPISNÉ

                                                           ODRANEC   4 + VAŠE ČÍSLO POPISNÉ

SPECIFICKÝ SYMOBOL:                 11

ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE:                 VAŠE JMÉNO

 

 

 

 

Zpět na přehled novinek