Poplatky za rok 2023

  • 26.01.2023


Zastupitelstvo obce schválilo na svém řádném jednání dne 1. listopadu 2021 Obecně závaznou vyhlášku obce Věcov č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s platností od 01. 01. 2022, dle které je výše poplatku i na rok 2023 stanovena takto:

 

OBČAN TRVALE BYDLÍCÍ V OBCI:                                                                       500 Kč

VLASTNÍK NEM. BEZ TRVALÉHO POBYTU – CHALUPÁŘ                              500 Kč

ÚLEVA 50%:

VLASTNÍK S TRV. POB. ZA DALŠÍ TRVALE NEOBYD. DŮM                           250 Kč

OSOBY NAD 70 LET VĚKU VČETNĚ                                                                   250 Kč

DĚTI DO 15 LET VĚKU VČETNĚ                                                                           250 Kč

STUDENTI VE VĚKU DO 26 LET VČETNĚ                                                          250 Kč

Poplatek za psa:

Poplatek platí držitel psa ve výši 100 Kč/pes/kalendářní rok.

Za každého dalšího psa je poplatek 150 Kč.

Je-li držitel psa starší 65 let včetně, poplatek je 50 Kč/pes.

Poplatek se platí od 3 měsíců stáří psa.

Poplatky jsou splatné do 31. května a 31. října 2023.

Poplatky lze hradit:

  • v kanceláři OÚ ve Věcově v úředních hodinách (po, st) – hotově, platební kartou
  • bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300:

 

  • variabilní symboly:

Věcov                          1 + vaše číslo popisné

Míchov                       2 + vaše číslo popisné

Jim. Pavlovice             3 + vaše číslo popisné

Odranec                     4 + vaše číslo popisné

Rož. Paseky                5 + vaše číslo popisné

Koníkov                      6 + vaše číslo popisné

 

 

  • specifické symboly:

skládkovné                                        10

vodné, stočné                                    11

poplatek pes                                     12

 

 

 

Pokud máte zájem o zasílání informací z obce na email, napište zprávu na adresu podatelna@vecov.cz. Posíláme texty hlášení místního rozhlasu, Zpravodaj, informace                               o výpadku elektrické energie nebo pokyny k platbě poplatků.

Zpět na přehled novinek