Oznámení o zveřejnění

  • 06.05.2024


V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, oznamujeme, že

 

Návrh závěrečného účtu Obce Věcov za rok 2023

  • je zveřejněn v úplném znění :
    • v elektronické podobě na internetových stránkách obce Věcov v sekci OBEC – ROZPOČET OBCE http://www.vecov.cz/cz/rozpocet-obce
    • v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě ve Věcově v úředních hodinách

Zpět na přehled novinek